Thị trường đường thế giới ngày 30/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 30/01/2018: Giá đường thô thế giới tiếp tục tăng

Chốt phiên giao dịch 30/01 giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 03/2018 giao dịch ở mức 13,72 cent/lb (302,87 USD/tấn) tăng 0,37 % so với phiên trước đó.

Cùng xu hướng đó, hợp đồng đường trắng trên sàn London giao tháng 3/2018 tăng 0,25 % lên mức 362,3 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

29/01

30/01

Thay đổi (%)

03/2018

13.67

13.72

0.37

05/2018

13.76

13.82

0.44

07/2018

14.02

14.05

0.21

10/2018

14.37

14.4

0.21

03/2019

15.14

15.18

0.26

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

29/01

30/01

Thay đổi (%)

03/2018

301.77

302.87

0.37

05/2018

303.75

305.08

0.44

07/2018

309.49

310.15

0.21

10/2018

317.22

317.88

0.21

03/2019

334.22

335.10

0.26

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

29/01

30/01

Thay đổi (%)

12/2017

361.40

362.30

0.25

03/2018

364.80

365.10

0.08

05/2018

369.20

370.10

0.24

08/2018

374.20

375.10

0.24

10/2018

381.00

381.70

0.18

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo