Thị trường đường thế giới ngày 29/9: Giá đường thô thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 29/9: Giá đường thô thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch đêm 28/9, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 tăng 1,15 %, lên mức 13,23 cent/lb (288,74 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 tăng 0,7 % lên mức 358,7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

27/09

28/09

Thay đổi (%)

10/2017

13.08

13.23

1.15

03/2018

13.83

13.95

0.87

05/2018

14.01

14.1

0.64

07/2018

14.22

14.29

0.49

10/2018

14.61

14.66

0.34

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

27/09

28/09

Thay đổi (%)

10/2017

358.70

292.05

1.15

03/2018

364.70

307.95

0.87

05/2018

374.10

311.26

0.64

07/2018

383.50

315.45

0.49

10/2018

390.00

323.62

0.34

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

27/09

28/09

Thay đổi (%)

10/2017

356.20

358.70

0.70

12/2017

362.60

364.70

0.58

03/2018

372.00

374.10

0.56

05/2018

381.30

383.50

0.58

08/2018

387.60

390.00

0.62

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo