Thị trường đường thế giới ngày 29/3: Giá đường tiếp tục xu hướng giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 29/3: Giá đường tiếp tục xu hướng giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 28/03, giá đường thô thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 0,79% so với phiên trước, ở mức 17,56 cent/lb hay 387,64 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 0,52%, ở mức 495,30 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

27/03

28/03

Thay đổi (%)

05/2017

17.70

17.56

-0.79

07/2017

17.68

17.60

-0.45

10/2017

17.79

17.77

-0.11

01/2018

18.13

18.17

0.22

03/2018

17.88

17.96

0.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

27/03

28/03

Thay đổi (%)

05/2017

390.73

387.64

-0.79

07/2017

390.29

388.52

-0.45

10/2017

392.72

392.27

-0.11

01/2018

400.22

401.10

0.22

03/2018

394.70

396.47

0.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

27/03

28/03

Thay đổi (%)

05/2017

497.90

495.30

-0.52

08/2017

492.70

490.60

-0.43

10/2017

480.20

480.40

0.04

12/2017

473.00

474.70

0.36

03/2018

473.10

474.80

0.36

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo