Thị trường đường thế giới ngày 28/8: Giá đường thô thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 28/8: Giá đường thô thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch đêm 25/08, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 tăng 0,07  %, lên mức 14,03  cent/lb (309,71 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 tăng 0,55 % ở mức 384,7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

24/08

25/08

Thay đổi (%)

10/2017

14.02

14.03

0.07

03/2018

14.68

14.69

0.07

05/2018

14.88

14.93

0.34

07/2018

15.08

15.16

0.53

10/2018

15.39

15.49

0.65

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

24/08

25/08

Thay đổi (%)

10/2017

309.49

309.71

0.07

03/2018

324.06

324.28

0.07

05/2018

328.48

329.58

0.34

07/2018

332.89

334.66

0.53

10/2018

339.74

341.94

0.65

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

24/08

25/08

Thay đổi (%)

10/2017

382.60

384.7

0.55

12/2017

384.30

384.8

0.13

03/2018

392.10

392.6

0.13

05/2018

399.70

400.3

0.15

08/2018

406.30

407.1

0.20

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo