Thị trường đường thế giới ngày 28/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 28/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 28/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 11.85 cent/lb (261.59 USD/tấn) tăng 1.11% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 350.20 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

27/06

28/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.72

11.85

1.11

10/2018

12.05

12.23

1.49

03/2019

12.71

12.89

1.42

05/2019

12.77

12.98

1.64

07/2019

12.87

13.05

1.40

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

27/06

28/06

Thay đổi (%)

07/2018

258.72

261.59

1.11

10/2018

266.00

269.98

1.49

03/2019

280.57

284.55

1.42

05/2019

281.90

286.53

1.64

07/2019

284.11

288.08

1.40

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

27/06

28/06

Thay đổi (%)

08/2018

342.40

350.20

2.28

10/2018

337.50

344.00

1.93

12/2018

337.30

343.10

1.72

03/2019

340.70

345.60

1.44

05/2019

344.70

349.30

1.33

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo