Thị trường đường thế giới ngày 28/03: Giá đường xu hướng giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 28/03: Giá đường xu hướng giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 27/03, giá đường thô thế giới xu hướng giảm nhẹ. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 0,06% so với phiên trước, ở mức 17,70 cent/lb hay 390,73 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 0,62%, ở mức 497,90 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

24/03

27/03

Thay đổi (%)

05/2017

17.71

17.70

-0.06

07/2017

17.69

17.68

-0.06

10/2017

17.81

17.79

-0.11

01/2018

18.16

18.13

-0.17

03/2018

17.91

17.88

-0.17

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

24/03

27/03

Thay đổi (%)

05/2017

390.95

390.73

-0.06

07/2017

390.51

390.29

-0.06

10/2017

393.16

392.72

-0.11

01/2018

400.88

400.22

-0.17

03/2018

395.36

394.70

-0.17

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

24/03

27/03

Thay đổi (%)

05/2017

501.00

497.90

-0.62

08/2017

493.70

492.70

-0.20

10/2017

480.20

480.20

0.00

12/2017

472.40

473.00

0.13

03/2018

472.20

473.10

0.19

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo