Thị trường đường thế giới ngày 27/9: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 27/9: Giá đường thô thế giới tiếp tục giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 26/9, giá đường thô thế giới tiếp tục giảm. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 giảm 3,86 %, xuống mức 13,21 cent/lb (291,61 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 giảm 1,82 % xuống mức 355,6 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

25/09

26/09

Thay đổi (%)

10/2017

13.74

13.21

-3.86

03/2018

14.35

13.91

-3.07

05/2018

14.53

14.10

-2.96

07/2018

14.74

14.33

-2.78

10/2018

15.12

14.73

-2.58

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

25/09

26/09

Thay đổi (%)

10/2017

303.31

291.61

-3.86

03/2018

316.78

307.06

-3.07

05/2018

320.75

311.26

-2.96

07/2018

325.39

316.34

-2.78

10/2018

333.77

325.17

-2.58

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

25/09

26/09

Thay đổi (%)

10/2017

362.20

355.60

-1.82

12/2017

370.50

362.50

-2.16

03/2018

381.50

372.20

-2.44

05/2018

391.60

382.10

-2.43

08/2018

397.80

388.50

-2.34

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo