Thị trường Đường thế giới ngày 27/4: Giá đường thô tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường thế giới ngày 27/4: Giá đường thô tiếp tục giảm

  • Giá đường thế giới:

Chốt phiên giao dịch đêm 26/04, giá đường thô thế giới tiếp tục giảm. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 4,94% so với phiên trước 15.38 cent/lb hay 339.51 USD/tấn.

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 3,35% ở mức 453.30 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2017

16.18

15.38

-4.94

08/2017

16.28

15.57

-4.36

10/2017

16.48

15.85

-3.82

12/2017

17.06

16.46

-3.52

03/2018

17.04

16.47

-3.35

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2017

357.17

339.51

-4.94

08/2017

359.38

343.71

-4.36

10/2017

363.80

349.89

-3.82

12/2017

376.60

363.36

-3.52

03/2018

376.16

363.58

-3.35

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2017

469.00

453.30

-3.35

08/2017

453.20

439.40

-3.05

10/2017

449.00

435.90

-2.92

12/2017

450.60

437.90

-2.82

03/2018

451.50

439.50

-2.66

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

 

Tin tham khảo