Thị trường đường thế giới ngày 27/2: Giá đường giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 27/2: Giá đường giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 23/02, giá đường thô thế giới giảm. Hợp đồng đường thô giao tháng 3/2017 giảm 1,79% so với phiên trước, ở mức 19,80 cent/lb hay 437,09 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 1,18%, ở mức 542,10 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

23/02

24/02

Thay đổi (%)

03/2017

20.16

19.80

-1.79

05/2017

20.13

19.81

-1.59

07/2017

19.88

19.59

-1.46

10/2017

19.83

19.55

-1.41

01/2018

19.89

19.65

-1.21

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

23/02

24/02

Thay đổi (%)

03/2017

445.03

437.09

-1.79

05/2017

444.37

437.31

-1.59

07/2017

438.85

432.45

-1.46

10/2017

437.75

431.57

-1.41

01/2018

439.07

433.77

-1.21

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

23/02

24/02

Thay đổi (%)

05/2017

548.60

542.10

-1.18

08/2017

539.90

533.50

-1.19

10/2017

523.40

517.20

-1.18

12/2017

512.90

507.10

-1.13

03/2018

508.20

502.90

-1.04

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo