Thị trường đường thế giới ngày 27/11: Giá đường thô thế giới tăng đầu tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 27/11: Giá đường thô thế giới tăng đầu tuần

Chốt phiên giao dịch đêm 24/11, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 03/2018 giao dịch ở mức 15,45 cent/lb (341,06 USD/tấn) tăng 1,11% so với mức 15,28 cent/lb vào cuối tuần trước (341,06 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 12/2017 tăng nhẹ 0,58% lên mức 397,1 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

23/11

24/11

Thay đổi (%)

03/2018

15.28

15.45

1.11

05/2018

15.21

15.36

0.99

07/2018

15.18

15.31

0.86

10/2018

15.35

15.45

0.65

03/2019

15.79

15.87

0.51

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

23/11

24/11

Thay đổi (%)

03/2018

337.31

341.06

1.11

05/2018

335.76

339.07

0.99

07/2018

335.10

337.97

0.86

10/2018

338.85

341.06

0.65

03/2019

348.57

350.33

0.51

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

23/11

24/11

Thay đổi (%)

12/2017

394.80

397.1

0.58

03/2018

398.60

399.7

0.28

05/2018

402.80

404.1

0.32

08/2018

404.80

405.8

0.25

10/2018

410.70

410.9

0.05

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo