Thị trường đường thế giới ngày 27/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 27/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 27/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.72 cent/lb (258.72  USD/tấn) giảm 3.3% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 342.4 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

26/06

27/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.12

11.72

-3.30

10/2018

12.45

12.05

-3.21

03/2019

13.11

12.71

-3.05

05/2019

13.13

12.77

-2.74

07/2019

13.2

12.87

-2.50

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

26/06

27/06

Thay đổi (%)

07/2018

267.55

258.72

-3.30

10/2018

274.83

266.00

-3.21

03/2019

289.40

280.57

-3.05

05/2019

289.85

281.90

-2.74

07/2019

291.39

284.11

-2.50

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

26/06

27/06

Thay đổi (%)

08/2018

350.0

342.40

-2.17

10/2018

345.6

337.50

-2.34

12/2018

345.0

337.30

-2.23

03/2019

348.0

340.70

-2.10

05/2019

352.3

344.70

-2.16

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo