Thị trường đường thế giới ngày 26/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 26/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 26/4 giá đường thô và đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 10,97 cent/lb (242,16 USD/tấn), tăng 1,01 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 5/2018 tăng 3,01 % so với phiên trước đó lên mức 321,7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2018

10.86

10.97

1.01

07/2018

11.12

11.38

2.34

10/2018

11.43

11.70

2.36

03/2019

12.55

12.83

2.23

05/2019

12.78

13.04

2.03

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2018

239.74

242.16

1.01

07/2018

245.47

251.21

2.34

10/2018

252.32

258.28

2.36

03/2019

277.04

283.22

2.23

05/2019

282.12

287.86

2.03

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

25/04

26/04

Thay đổi (%)

05/2018

312.3

321.7

3.01

08/2018

311.4

319.7

2.67

10/2018

318.2

326.3

2.55

12/2018

326.2

333.8

2.33

03/2019

332.1

339.1

2.11

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo