Thị trường Đường thế giới ngày 26/4: Giá đường thô tiếp tục giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường thế giới ngày 26/4: Giá đường thô tiếp tục giảm

  • Giá đường thế giới:

Chốt phiên giao dịch đêm 25/04, giá đường thô thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Hợp đồng đường thô giao tháng 5/2017 giảm 0,37% so với phiên trước 16.18 cent/lb hay 357.17 USD/tấn.

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 0.04% ở mức 469 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

24/04

25/04

Thay đổi (%)

05/2017

16.24

16.18

-0.37

08/2017

16.32

16.28

-0.25

10/2017

16.52

16.48

-0.24

12/2017

17.09

17.06

-0.18

03/2018

17.09

17.04

-0.29

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

24/04

25/04

Thay đổi (%)

05/2017

358.50

357.17

-0.37

08/2017

360.26

359.38

-0.25

10/2017

364.68

363.80

-0.24

12/2017

377.26

376.60

-0.18

03/2018

377.26

376.16

-0.29

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

24/04

25/04

Thay đổi (%)

05/2017

469.20

469.00

-0.04

08/2017

454.20

453.20

-0.22

10/2017

450.30

449.00

-0.29

12/2017

451.90

450.60

-0.29

03/2018

453.00

451.50

-0.33

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

 

Tin tham khảo