Thị trường Đường thế giới ngày 26/07/2017: Giá đường thô giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường thế giới ngày 26/07/2017: Giá đường thô giảm

Chốt phiên giao dịch đêm 25/07, giá đường thô thế giới giảm. Hợp đồng đường thô giao tháng 7/2017 ở mức 13.90 cent/lb (306.84 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 8/2017 giảm 2.87% ở mức 382.00 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

24/07

25/07

Thay đổi (%)

07/2017

14.40

13.90

-3.47

10/2017

15.16

14.70

-3.03

01/2018

15.32

14.89

-2.81

01/2018

15.43

15.03

-2.59

01/2018

15.70

15.33

-2.36

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

24/07

25/07

Thay đổi (%)

07/2017

317.88

306.84

-3.47

10/2017

334.66

324.50

-3.03

01/2018

338.19

328.70

-2.81

01/2018

340.62

331.79

-2.59

01/2018

346.58

338.41

-2.36

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

24/07

25/07

Thay đổi (%)

08/2017

393.30

382.00

-2.87

10/2017

397.60

387.00

-2.67

12/2017

405.00

395.60

-2.32

03/2018

409.80

401.10

-2.12

05/2018

413.00

404.80

-1.99

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo