Thị trường đường thế giới ngày 26/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 26/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 26/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.12 cent/lb (267.55 USD/tấn) tăng 1.00% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 350 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

25/06

26/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.00

12.12

1.00

10/2018

12.32

12.45

1.06

03/2019

12.95

13.11

1.24

05/2019

12.98

13.13

1.16

07/2019

13.09

13.2

0.84

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

25/06

26/06

Thay đổi (%)

07/2018

264.90

267.55

1.00

10/2018

271.96

274.83

1.06

03/2019

285.87

289.40

1.24

05/2019

286.53

289.85

1.16

07/2019

288.96

291.39

0.84

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

25/06

26/06

Thay đổi (%)

08/2018

     345.1

350

1.42

10/2018

     341.3

345.6

1.26

12/2018

     341.6

345

1.00

03/2019

     345.0

348

0.87

05/2019

     349.4

352.3

0.83

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo