Thị trường đường thế giới ngày 25/8: Giá đường thô thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 25/8: Giá đường thô thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch đêm 24/08, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 10/2017 tăng 2,56 %, lên mức 14,02  cent/lb (309,49 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 10/2017 tăng 2,14 % ở mức 382,6 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

23/08

24/08

Thay đổi (%)

10/2017

13.67

14.02

2.56

03/2018

14.39

14.68

2.02

05/2018

14.63

14.88

1.71

07/2018

14.86

15.08

1.48

10/2018

15.19

15.39

1.32

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

23/08

24/08

Thay đổi (%)

10/2017

301.77

309.49

2.56

03/2018

317.66

324.06

2.02

05/2018

322.96

328.48

1.71

07/2018

328.04

332.89

1.48

10/2018

335.32

339.74

1.32

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

23/08

24/08

Thay đổi (%)

10/2017

374.60

382.60

2.14

12/2017

377.70

384.30

1.75

03/2018

385.90

392.10

1.61

05/2018

393.40

399.70

1.60

08/2018

400.30

406.30

1.50

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo