Thị trường Đường thế giới ngày 25/07/2017: Giá đường thô ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường Đường thế giới ngày 25/07/2017: Giá đường thô ổn định

Chốt phiên giao dịch đêm 24/07, giá đường thô thế giới ổn định. Hợp đồng đường thô giao tháng 7/2017 vẫn ở mức 14.40 cent/lb (317.88 USD/tấn)

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 8/2017 giảm 0.18% ở mức 393.30 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

21/07

24/07

Thay đổi (%)

07/2017

14.40

14.40

0.00

10/2017

15.15

15.16

0.07

01/2018

15.30

15.32

0.13

01/2018

15.41

15.43

0.13

01/2018

15.67

15.70

0.19

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

21/07

24/07

Thay đổi (%)

07/2017

317.88

317.88

0.00

10/2017

334.44

334.66

0.07

01/2018

337.75

338.19

0.13

01/2018

340.18

340.62

0.13

01/2018

345.92

346.58

0.19

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

21/07

24/07

Thay đổi (%)

08/2017

394.00

393.30

-0.18

10/2017

396.70

397.60

0.23

12/2017

404.20

405.00

0.20

03/2018

408.70

409.80

0.27

05/2018

412.30

413.00

0.17

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo