Thị trường đường thế giới ngày 25/06/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 25/06/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 25/06 giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.00 cent/lb (264.90 USD/tấn) giảm 0,41% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 345.1 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

22/06

25/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.05

12.00

-0.41

10/2018

12.41

12.32

-0.73

03/2019

12.98

12.95

-0.23

05/2019

13.00

12.98

-0.15

07/2019

13.09

13.09

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

22/06

25/06

Thay đổi (%)

07/2018

266.00

264.90

-0.41

10/2018

273.95

271.96

-0.73

03/2019

286.53

285.87

-0.23

05/2019

286.98

286.53

-0.15

07/2019

288.96

288.96

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

22/06

25/06

Thay đổi (%)

08/2018

344.5

     345.1

0.17

10/2018

341.9

     341.3

-0.18

12/2018

342.0

     341.6

-0.12

03/2019

345.5

     345.0

-0.14

05/2019

349.8

     349.4

-0.11

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo