Thị trường đường thế giới ngày 24/9/2018: Giá đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 24/9/2018: Giá đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 24/9 giá đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giao dịch ở mức 10.38 cent/lb (229.14 USD/tấn).

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 317.70 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb và quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

Cent/lb

USD/tấn

10/2018

10.38

229.14

03/2019

11.23

247.90

05/2019

11.35

250.55

07/2019

11.49

253.64

10/2019

11.81

260.71

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

21/9

24/9

Thay đổi (%)

10/2018

331.0

317.70

-4.02

12/2018

333.0

321.10

-3.57

03/2019

336.4

325.40

-3.27

05/2019

339.2

329.50

-2.86

08/2019

342.1

332.70

-2.75

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo