Thị trường đường thế giới ngày 23/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp đà giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 23/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp đà giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch 23/4 giá đường thô và đường trắng thế giới tiếp tục giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2018 hôm nay giao dịch còn ở mức 11,21 cent/lb (247.46 USD/tấn), giảm 3,69 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 5/2018 giảm 3,86 % so với phiên trước đó xuống mức 329,2 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

20/04

23/04

Thay đổi (%)

05/2018

11.64

11.21

-3.69

07/2018

11.87

11.40

-3.96

10/2018

12.13

11.72

-3.38

03/2019

13.29

12.86

-3.24

05/2019

13.43

13.05

-2.83

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

20/04

23/04

Thay đổi (%)

05/2018

256.95

247.46

-3.69

07/2018

262.03

251.66

-3.96

10/2018

267.77

258.72

-3.38

03/2019

293.38

283.89

-3.24

05/2019

296.47

288.08

-2.83

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

20/04

23/04

Thay đổi (%)

05/2018

342.40

329.20

-3.86

08/2018

335.20

324.10

-3.31

10/2018

339.60

329.30

-3.03

12/2018

345.00

335.60

-2.72

03/2019

348.80

340.20

-2.47

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo