Thị trường đường thế giới ngày 23/2: Giá đường xu hướng giảm nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 23/2: Giá đường xu hướng giảm nhẹ

Chốt phiên giao dịch đêm 22/02, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 3/2017 giảm nhẹ 0,43% so với phiên trước, ở mức 20,71 cent/lb hay 457,17 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 giảm 0,02%, ở mức 560,50 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

21/02

22/02

Thay đổi (%)

03/2017

20.80

20.71

-0.43

05/2017

20.74

20.68

-0.29

07/2017

20.45

20.41

-0.20

10/2017

20.37

20.33

-0.20

01/2018

20.37

20.33

-0.20

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

21/02

22/02

Thay đổi (%)

03/2017

459.16

457.17

-0.43

05/2017

457.84

456.51

-0.29

07/2017

451.43

450.55

-0.20

10/2017

449.67

448.79

-0.20

01/2018

449.67

448.79

-0.20

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

21/02

22/02

Thay đổi (%)

05/2017

560.60

560.50

-0.02

08/2017

551.90

551.60

-0.05

10/2017

534.30

533.50

-0.15

12/2017

522.60

521.90

-0.13

03/2018

516.60

516.30

-0.06

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo