Thị trường đường thế giới ngày 22/2: Giá đường tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 22/2: Giá đường tăng

Chốt phiên giao dịch đêm 21/02, giá đường thô thế giới tăng. Hợp đồng đường thô giao tháng 3/2017 tăng 2,46% so với phiên trước, ở mức 20,80 cent/lb hay 459,16 USD

Trên sàn London, hợp đồng đường trắng giao tháng 5/2017 tăng nhẹ 1,14%, ở mức 560,60 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, cent/lb

Kỳ hạn

20/02

21/02

Thay đổi (%)

03/2017

20.30

20.80

2.46

05/2017

20.26

20.74

2.37

07/2017

20.03

20.45

2.10

10/2017

20.01

20.37

1.80

01/2018

20.09

20.37

1.39

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

20/02

21/02

Thay đổi (%)

03/2017

448.12

459.16

2.46

05/2017

447.24

457.84

2.37

07/2017

442.16

451.43

2.10

10/2017

441.72

449.67

1.80

01/2018

443.49

449.67

1.39

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

20/02

21/02

Thay đổi (%)

05/2017

554.30

560.60

1.14

08/2017

546.00

551.90

1.08

10/2017

529.50

534.30

0.91

12/2017

519.20

522.60

0.65

03/2018

514.10

516.60

0.49

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo