Thị trường đường thế giới ngày 22/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 22/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 22/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.05 cent/lb (266.00 USD/tấn) tăng 1.52% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 344.5 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

21/06

22/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.87

12.05

1.52

10/2018

12.21

12.41

1.64

03/2019

12.81

12.98

1.33

05/2019

12.84

13.00

1.25

07/2019

12.93

13.09

1.24

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

21/06

22/06

Thay đổi (%)

07/2018

262.03

266.00

1.52

10/2018

269.54

273.95

1.64

03/2019

282.78

286.53

1.33

05/2019

283.44

286.98

1.25

07/2019

285.43

288.96

1.24

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

21/06

22/06

Thay đổi (%)

08/2018

341.80

344.5

0.79

10/2018

338.10

341.9

1.12

12/2018

338.40

342.0

1.06

03/2019

342.00

345.5

1.02

05/2019

346.10

349.8

1.07

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo