Thị trường đường thế giới ngày 21/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 21/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 21/8 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 10.17 cent/lb (224.50 USD/tấn) tăng 0.79 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 306.6  USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

20/8

21/8

Thay đổi (%)

10/2018

10.09

10.17

0.79

03/2019

10.96

11.05

0.82

05/2019

11.20

11.27

0.63

07/2019

11.44

11.48

0.35

10/2019

11.80

11.81

0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

20/8

21/8

Thay đổi (%)

10/2018

222.74

224.50

0.79

03/2019

241.94

243.93

0.82

05/2019

247.24

248.79

0.63

07/2019

252.54

253.42

0.35

10/2019

260.49

260.71

0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

20/8

21/8

Thay đổi (%)

10/2018

     303.7

306.6

0.95

12/2018

     306.1

307.7

0.52

03/2019

     309.7

311.7

0.65

05/2019

     314.2

315.7

0.48

08/2019

     319.9

321.4

0.47

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo