Thị trường đường thế giới ngày 21/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 21/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 21/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.87 cent/lb (262.03 USD/tấn) giảm 0.17% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 341.80 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

20/06

21/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.89

11.87

-0.17

10/2018

12.19

12.21

0.16

03/2019

12.84

12.81

-0.23

05/2019

12.87

12.84

-0.23

07/2019

12.97

12.93

-0.31

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

20/06

21/06

Thay đổi (%)

07/2018

262.47

262.03

-0.17

10/2018

269.09

269.54

0.16

03/2019

283.44

282.78

-0.23

05/2019

284.11

283.44

-0.23

07/2019

286.31

285.43

-0.31

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

20/06

21/06

Thay đổi (%)

08/2018

342.10

341.80

-0.09

10/2018

338.30

338.10

-0.06

12/2018

339.00

338.40

-0.18

03/2019

342.60

342.00

-0.18

05/2019

346.80

346.10

-0.20

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo