Thị trường đường thế giới ngày 20/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 20/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 20/4 giá đường thô và đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2018 hôm nay giao dịch còn ở mức 11,64 cent/lb (256,95 USD/tấn), giảm 0,94 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 5/2018 giảm 0,23 % so với phiên trước đó xuống mức 342,4 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

19/04

20/04

Thay đổi (%)

05/2018

11.75

11.64

-0.94

07/2018

11.95

11.87

-0.67

10/2018

12.19

12.13

-0.49

03/2019

13.38

13.29

-0.67

05/2019

13.55

13.43

-0.89

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

19/04

20/04

Thay đổi (%)

05/2018

259.38

256.95

-0.94

07/2018

263.80

262.03

-0.67

10/2018

269.09

267.77

-0.49

03/2019

295.36

293.38

-0.67

05/2019

299.12

296.47

-0.89

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

19/04

20/04

Thay đổi (%)

05/2018

343.20

342.40

-0.23

08/2018

337.20

335.20

-0.59

10/2018

340.80

339.60

-0.35

12/2018

346.30

345.00

-0.38

03/2019

350.80

348.80

-0.57

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo