Thị trường đường thế giới ngày 20/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 20/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 20/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.89 cent/lb (262.47 USD/tấn) tăng 0.42% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 342.10 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

19/06

20/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.84

11.89

0.42

10/2018

12.13

12.19

0.49

03/2019

12.83

12.84

0.08

05/2019

12.87

12.87

0.00

07/2019

12.98

12.97

-0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

19/06

20/06

Thay đổi (%)

07/2018

261.37

262.47

0.42

10/2018

267.77

269.09

0.49

03/2019

283.22

283.44

0.08

05/2019

284.11

284.11

0.00

07/2019

286.53

286.31

-0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

19/06

20/06

Thay đổi (%)

08/2018

338.8

342.10

0.97

10/2018

336.2

338.30

0.62

12/2018

336.6

339.00

0.71

03/2019

340.6

342.60

0.59

05/2019

345.1

346.80

0.49

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo