Thị trường đường thế giới ngày 2/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 2/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 2/10 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.07 cent/lb (266.45 USD/tấn) tăng 3.96% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 333.50 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

1/10

2/10

Thay đổi (%)

10/2018

11.61

12.07

3.96

03/2019

11.69

12.16

4.02

05/2019

11.81

12.28

3.98

07/2019

12.12

12.56

3.63

10/2019

12.75

13.19

3.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

1/10

2/10

Thay đổi (%)

10/2018

256.29

266.45

3.96

03/2019

258.06

268.43

4.02

05/2019

260.71

271.08

3.98

07/2019

267.55

277.26

3.63

10/2019

281.46

291.17

3.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

1/10

2/10

Thay đổi (%)

10/2018

327.2

333.50

1.93

12/2018

326.7

333.90

2.20

03/2019

330.3

338.30

2.42

05/2019

334.3

342.30

2.39

08/2019

338.0

346.30

2.46

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo