Thị trường đường thế giới ngày 19/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 19/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 19/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.84 cent/lb (261.37 USD/tấn) giảm 1.25% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 338.8 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

18/06

19/06

Thay đổi (%)

07/2018

11.99

11.84

-1.25

10/2018

12.28

12.13

-1.22

03/2019

12.97

12.83

-1.08

05/2019

13.01

12.87

-1.08

07/2019

13.10

12.98

-0.92

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

18/06

19/06

Thay đổi (%)

07/2018

264.68

261.37

-1.25

10/2018

271.08

267.77

-1.22

03/2019

286.31

283.22

-1.08

05/2019

287.20

284.11

-1.08

07/2019

289.18

286.53

-0.92

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

18/06

19/06

Thay đổi (%)

08/2018

     342.0

338.8

-0.94

10/2018

     340.0

336.2

-1.12

12/2018

     340.5

336.6

-1.15

03/2019

     345.0

340.6

-1.28

05/2019

     350.0

345.1

-1.40

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo