Thị trường đường thế giới ngày 18/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 18/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 18/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.99 cent/lb (264.68 USD/tấn) giảm 0.25% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 342.0USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

15/06

18/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.02

11.99

-0.25

10/2018

12.35

12.28

-0.57

03/2019

13.06

12.97

-0.69

05/2019

13.09

13.01

-0.61

07/2019

13.17

13.10

-0.53

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

15/06

18/06

Thay đổi (%)

07/2018

265.34

264.68

-0.25

10/2018

272.63

271.08

-0.57

03/2019

288.30

286.31

-0.69

05/2019

288.96

287.20

-0.61

07/2019

290.73

289.18

-0.53

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

15/06

18/06

Thay đổi (%)

08/2018

     342.1

     342.0

-0.03

10/2018

     341.1

     340.0

-0.32

12/2018

     342.7

     340.5

-0.64

03/2019

     347.2

     345.0

-0.63

05/2019

     351.6

     350.0

-0.46

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo