Thị trường đường thế giới ngày 17/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tiếp tục tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 17/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tiếp tục tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí