Thị trường đường thế giới ngày 16/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tăng nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 16/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 tăng nhẹ

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 11.05 cent/lb (243.9 USD/tấn) – tăng nhẹ 2.79% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn London hôm nay tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm trước lên mức 322.5 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

13/9

16/9

Thay đổi (%)

10/2019

10.75

11.05

2.79

03/2020

11.85

12.13

2.36

05/2020

11.96

12.21

2.09

7/2020

12.13

12.35

1.81

10/2020

12.42

12.62

1.61

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

13/9

16/9

Thay đổi (%)

10/2019

237.3

243.9

2.79

03/2020

261.6

267.8

2.36

05/2020

264.0

269.5

2.09

7/2020

267.8

272.6

1.81

10/2020

274.2

278.6

1.61

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

13/9

16/9

Thay đổi (%)

10/2019

316.7

322.5

1.83

12/2019

309.7

326.2

5.33

03/2020

315.9

330.8

4.72

05/2020

321.5

337.1

4.85

08/2020

328.7

342.6

4.23

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo