Thị trường đường thế giới ngày 16/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 16/11/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 16/11 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.69 cent/lb (280.13 USD/tấn) tăng 0.32% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 341.1 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb12.69

Kỳ hạn

15/11

16/11

Thay đổi (%)

03/2019

12.65

12.69

0.32

05/2019

12.80

12.84

0.31

07/2019

12.91

12.95

0.31

10/2019

13.11

13.15

0.31

03/2020

13.63

13.66

0.22

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

15/11

16/11

Thay đổi (%)

03/2019

279.25

280.13

0.32

05/2019

282.56

283.44

0.31

07/2019

284.99

285.87

0.31

10/2019

289.40

290.29

0.31

03/2020

300.88

301.55

0.22

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

15/11

16/11

Thay đổi (%)

12/2018

328.2

341.1

3.93

03/2019

343.2

345.8

0.76

05/2019

347.7

351.6

1.12

08/2019

352.9

355.5

0.74

10/2019

356.8

361.0

1.18

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo