Thị trường đường thế giới ngày 15/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 15/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,85 cent/lb (261,59 USD/tấn) – giảm 0,75% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 giảm 0,67% so với hôm trước lên ở mức 326,6 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

14/5

15/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.94

11.85

-0.75

10/2019

12.26

12.19

-0.57

3/2020

13.26

13.17

-0.68

5/2020

13.41

13.31

-0.75

7/2020

13.55

13.45

-0.74

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

14/5

15/5

Thay đổi (%)

7/2019

263.58

261.59

-0.75

10/2019

270.64

269.09

-0.57

3/2020

292.72

290.73

-0.68

5/2020

296.03

293.82

-0.75

7/2020

299.12

296.91

-0.74

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

14/5

15/5

Thay đổi (%)

8/2019

328.8

     326.6

-0.67

10/2019

332.1

     331.0

-0.33

12/2019

341

     340.1

-0.26

3/2020

350.5

     349.6

-0.26

5/2020

359.3

     358.2

-0.31

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo