Thị trường đường thế giới ngày 15/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 15/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí