Thị trường đường thế giới ngày 15/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 15/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 15/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.02 cent/lb (265.34 USD/tấn) giảm 1.72% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 342.1 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

14/06

15/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.23

12.02

-1.72

10/2018

12.56

12.35

-1.67

03/2019

13.22

13.06

-1.21

05/2019

13.25

13.09

-1.21

07/2019

13.31

13.17

-1.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

14/06

15/06

Thay đổi (%)

07/2018

269.98

265.34

-1.72

10/2018

277.26

272.63

-1.67

03/2019

291.83

288.30

-1.21

05/2019

292.49

288.96

-1.21

07/2019

293.82

290.73

-1.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

14/06

15/06

Thay đổi (%)

08/2018

347.50

     342.1

-1.55

10/2018

345.80

     341.1

-1.36

12/2018

347.00

     342.7

-1.24

03/2019

351.70

     347.2

-1.28

05/2019

355.40

     351.6

-1.07

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo