Thị trường đường thế giới ngày 14/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 14/8/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 14/8 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 10.34 cent/lb (228.26 USD/tấn) tăng 0.39 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 10/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 311.2 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

13/8

14/8

Thay đổi (%)

10/2018

10.30

10.34

0.39

03/2019

11.34

11.28

-0.53

05/2019

11.59

11.5

-0.78

07/2019

11.80

11.7

-0.85

10/2019

12.10

12

-0.83

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

13/8

14/8

Thay đổi (%)

10/2018

227.37

228.26

0.39

03/2019

250.33

249.01

-0.53

05/2019

255.85

253.86

-0.78

07/2019

260.49

258.28

-0.85

10/2019

267.11

264.90

-0.83


Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

13/8

14/8

Thay đổi (%)

10/2018

     310.8

311.2

0.13

12/2018

     314.9

313.8

-0.35

03/2019

     319.9

318.6

-0.41

05/2019

     323.5

322.3

-0.37

08/2019

     328.9

327.7

-0.36

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo