Thị trường đường thế giới ngày 14/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tiếp tục tăng nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 14/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tiếp tục tăng nhẹ

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,94 cent/lb (263,58 USD/tấn) – tăng 0,84% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 tăng 0,74% so với hôm trước lên ở mức 328,8 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

13/5

14/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.84

11.94

0.84

10/2019

12.19

12.26

0.57

3/2020

13.19

13.26

0.53

5/2020

13.35

13.41

0.45

7/2020

13.50

13.55

0.37

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

13/5

14/5

Thay đổi (%)

7/2019

261.37

263.58

0.84

10/2019

269.09

270.64

0.57

3/2020

291.17

292.72

0.53

5/2020

294.70

296.03

0.45

7/2020

298.01

299.12

0.37

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

13/5

14/5

Thay đổi (%)

8/2019

326.4

328.8

0.74

10/2019

330.3

332.1

0.54

12/2019

339.2

341

0.53

3/2020

348.8

350.5

0.49

5/2020

357.7

359.3

0.45

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo