Thị trường đường thế giới ngày 14/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 14/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 14/06 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.23 cent/lb (269.98 USD/tấn) giảm 2.24% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 347.50 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

13/06

14/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.51

12.23

-2.24

10/2018

12.76

12.56

-1.57

03/2019

13.36

13.22

-1.05

05/2019

13.38

13.25

-0.97

07/2019

13.43

13.31

-0.89

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

13/06

14/06

Thay đổi (%)

07/2018

276.16

269.98

-2.24

10/2018

281.68

277.26

-1.57

03/2019

294.92

291.83

-1.05

05/2019

295.36

292.49

-0.97

07/2019

296.47

293.82

-0.89

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

13/06

14/06

Thay đổi (%)

08/2018

353.40

347.50

-1.67

10/2018

351.20

345.80

-1.54

12/2018

352.50

347.00

-1.56

03/2019

356.60

351.70

-1.37

05/2019

360.20

355.40

-1.33

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo