Thị trường đường thế giới ngày 13/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 13/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 13/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.51 cent/lb (276.16 USD/tấn) tăng 1.30% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 353.4 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

12/06

13/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.35

12.51

1.30

10/2018

12.67

12.76

0.71

03/2019

13.34

13.36

0.15

05/2019

13.37

13.38

0.07

07/2019

13.43

13.43

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

12/06

13/06

Thay đổi (%)

07/2018

272.63

276.16

1.30

10/2018

279.69

281.68

0.71

03/2019

294.48

294.92

0.15

05/2019

295.14

295.36

0.07

07/2019

296.47

296.47

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

12/06

13/06

Thay đổi (%)

08/2018

352.0

353.40

0.40

10/2018

349.7

351.20

0.43

12/2018

351.0

352.50

0.43

03/2019

354.4

356.60

0.62

05/2019

358.1

360.20

0.59

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo