Thị trường đường thế giới ngày 12/06/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng trở lại
 

Thị trường đường thế giới ngày 12/06/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng trở lại

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 12.50 cent/lb (275,94 USD/tấn) – tăng 1.79 % so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn London quay đầu tăng nhẹ 0.42% so với phiên giao dịch trước lên mức 333,9 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

7/2019

12.28

12.50

1.79

10/2019

12.60

12.78

1.43

3/2020

13.49

13.64

1.11

5/2020

13.56

13.69

0.96

7/2020

13.63

13.75

0.88

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

7/2019

271.08

275.94

1.79

10/2019

278.15

282.12

1.43

3/2020

297.79

301.10

1.11

5/2020

299.34

302.21

0.96

7/2020

300.88

303.53

0.88

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

8/2019

332.5

     333.9

0.42

10/2019

339.3

     342.5

0.94

12/2019

349.2

     351.6

0.69

3/2020

357

     360.2

0.90

5/2020

364

     366.4

0.66

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo