Thị trường đường thế giới ngày 12/06/2018: Giá đường thô ổn định, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 12/06/2018: Giá đường thô ổn định, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 12/06 giá đường thô thế giới ổn định, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch ổn định ở mức 12.35 cent/lb (272.63 USD/tấn) so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 352.0 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.35

12.35

0.00

10/2018

12.64

12.67

0.24

03/2019

13.33

13.34

0.08

05/2019

13.37

13.37

0.00

07/2019

13.43

13.43

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

07/2018

272.63

272.63

0.00

10/2018

279.03

279.69

0.24

03/2019

294.26

294.48

0.08

05/2019

295.14

295.14

0.00

07/2019

296.47

296.47

0.00

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

11/06

12/06

Thay đổi (%)

08/2018

     351.0

352.0

0.28

10/2018

     348.4

349.7

0.37

12/2018

     349.9

351.0

0.31

03/2019

     353.9

354.4

0.14

05/2019

     357.8

358.1

0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo