Thị trường đường thế giới ngày 12/02/2018: Giá đường thô thế giới giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 12/02/2018: Giá đường thô thế giới giảm

Chốt phiên giao dịch 09/02 giá đường thô thế giới giảm. Hợp đồng đường thô giao tháng 03/2018 giao dịch ở mức 13.68 cent/lb (301.77 USD/tấn) giảm 2,36% so với phiên trước đó.

Trong khi đó đường trắng tăng, hợp đồng đường trắng trên sàn London giao tháng 3/2018 tăng 1,11 % lên mức 354,7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

08/02

09/02

Thay đổi (%)

03/2018

14

13.67

-2.36

05/2018

13.98

13.55

-3.08

07/2018

14.16

13.70

-3.25

10/2018

14.49

14.07

-2.90

03/2019

15.26

14.87

-2.56

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

08/02

09/02

Thay đổi (%)

03/2018

309.05

301.77

-2.36

05/2018

308.61

299.12

-3.08

07/2018

312.58

302.43

-3.25

10/2018

319.87

310.60

-2.90

03/2019

336.87

328.26

-2.56

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

08/02

09/02

Thay đổi (%)

03/2018

350.80

354.70

1.11

05/2018

357.10

358.50

0.39

08/2018

361.20

361.20

0.00

10/2018

366.60

365.90

-0.19

12/2018

374.00

372.60

-0.37

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo