Thị trường đường thế giới ngày 11/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 giảm rất nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 11/9/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10 giảm rất nhẹ

 

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 10.89 cent/lb (240.4 USD/tấn) – giảm nhẹ 0.46% so với phiên giao dịch hôm trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn London hôm nay giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm trước xuống mức 303 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

10/9

11/9

Thay đổi (%)

10/2019

10.94

10.89

-0.46

03/2020

11.92

11.90

-0.17

05/2020

12.04

12.04

0.00

7/2020

12.20

12.21

0.08

10/2020

12.50

12.52

0.16

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

10/9

11/9

Thay đổi (%)

10/2019

241.5

240.4

-0.46

03/2020

263.1

262.7

-0.17

05/2020

265.8

265.8

0.00

7/2020

269.3

269.5

0.08

10/2020

275.9

276.4

0.16

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

10/9

11/9

Thay đổi (%)

10/2019

303.8

303

-0.26

12/2019

306.8

305.7

-0.36

03/2020

314.5

314.6

0.03

05/2020

321.2

321.4

0.06

08/2020

330.2

330.2

0.00

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo