Thị trường đường thế giới ngày 11/7/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 11/7/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới ổn định

Chốt phiên giao dịch 11/07 giá đường thô giảm, đường trắng thế giới ổn định.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 11.29 cent/lb (249.23 USD/tấn) giảm 1.05 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay ổn định so với phiên trước đó ở mức 339.7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

10/7

11/7

Thay đổi (%)

07/2018

11.41

11.29

-1.05

10/2018

12.13

12.03

-0.82

03/2019

12.24

12.14

-0.82

05/2019

12.32

12.21

-0.89

07/2019

12.52

12.40

-0.96

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

10/7

11/7

Thay đổi (%)

07/2018

251.88

249.23

-1.05

10/2018

267.77

265.56

-0.82

03/2019

270.20

267.99

-0.82

05/2019

271.96

269.54

-0.89

07/2019

276.38

273.73

-0.96

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

10/7

11/7

Thay đổi (%)

08/2018

339.7

339.70

0.00

10/2018

332.1

330.70

-0.42

12/2018

329.1

328.50

-0.18

03/2019

332.2

331.00

-0.36

05/2019

335.5

334.40

-0.33

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo