Thị trường đường thế giới ngày 11/06/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 vẫn xu hướng giảm
 

Thị trường đường thế giới ngày 11/06/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 vẫn xu hướng giảm

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàng ICE – New York hôm nay giá giao dịch ở mức 12.28 cent/lb (271,08 USD/tấn) – giảm 1.05 % so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn London tiếp tục giảm 1.04% so với phiên giao dịch xuống mức 332,5 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

10/06

11/06

Thay đổi (%)

7/2019

12.41

12.28

-1.05

10/2019

12.70

12.60

-0.79

3/2020

13.55

13.49

-0.44

5/2020

13.63

13.56

-0.51

7/2020

13.72

13.63

-0.66

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

10/06

11/06

Thay đổi (%)

7/2019

273.95

271.08

-1.05

10/2019

280.35

278.15

-0.79

3/2020

299.12

297.79

-0.44

5/2020

300.88

299.34

-0.51

7/2020

302.87

300.88

-0.66

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

10/06

11/06

Thay đổi (%)

8/2019

336

332.5

-1.04

10/2019

342

339.3

-0.79

12/2019

351

349.2

-0.51

3/2020

358.3

357

-0.36

5/2020

364.4

364

-0.11

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo