Thị trường đường thế giới ngày 11/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 11/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 11/06 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.35 cent/lb (272.63 USD/tấn), tăng 0.82% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 351.0 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

08/06

11/06

Thay đổi (%)

07/2018

12.25

12.35

0.82

10/2018

12.52

12.64

0.96

03/2019

13.19

13.33

1.06

05/2019

13.25

13.37

0.91

07/2019

13.32

13.43

0.83

10/2019

13.47

13.56

0.67

03/2020

13.95

14.03

0.57

05/2020

14.00

14.06

0.43

07/2020

14.02

14.06

0.29

10/2020

14.17

14.21

0.28

03/2021

14.52

14.55

0.21

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

08/06

11/06

Thay đổi (%)

07/2018

270.42

272.63

0.82

10/2018

276.38

279.03

0.96

03/2019

291.17

294.26

1.06

05/2019

292.49

295.14

0.91

07/2019

294.04

296.47

0.83

10/2019

297.35

299.34

0.67

03/2020

307.95

309.71

0.57

05/2020

309.05

310.38

0.43

07/2020

309.49

310.38

0.29

10/2020

312.80

313.69

0.28

03/2021

320.53

321.19

0.21

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

08/06

11/06

Thay đổi (%)

08/2018

     346.50

     351.0

1.30

10/2018

     343.70

     348.4

1.37

12/2018

     345.20

     349.9

1.36

03/2019

     349.60

     353.9

1.23

05/2019

     355.00

     357.8

0.79

08/2019

     359.80

     362.0

0.61

10/2019

     362.10

     364.2

0.58

12/2019

     364.90

     369.1

1.15

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo