Thị trường đường thế giới ngày 10/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường đường thế giới ngày 10/7/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

Chốt phiên giao dịch 10/07 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7/2018 hôm nay giao dịch tăng lên mức 11.41 cent/lb (251.88 USD/tấn) tăng 0.09 % so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 8/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 339.7 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

09/07

10/07

Thay đổi (%)

07/2018

11.40

11.41

0.09

10/2018

12.12

12.13

0.08

03/2019

12.23

12.24

0.08

05/2019

12.31

12.32

0.08

07/2019

12.51

12.52

0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

09/07

10/07

Thay đổi (%)

07/2018

251.66

251.88

0.09

10/2018

267.55

267.77

0.08

03/2019

269.98

270.20

0.08

05/2019

271.74

271.96

0.08

07/2019

276.16

276.38

0.08

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

09/07

10/07

Thay đổi (%)

08/2018

     339.3

339.7

0.12

10/2018

     330.9

332.1

0.36

12/2018

     327.3

329.1

0.55

03/2019

     330.9

332.2

0.39

05/2019

     334.0

335.5

0.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

 

Tin tham khảo