Thị trường đường thế giới ngày 10/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ
 

Thị trường đường thế giới ngày 10/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 giảm nhẹ

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 5/2019 hôm nay giá giao dịch ở mức 11,72 cent/lb (258,72 USD/tấn) – giảm 0,51% so với phiên giao dịch hôm trước

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 0,34% so với hôm trước xuống ở mức 323,6 USD/tấn.

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

9/5

10/5

Thay đổi (%)

7/2019

11.78

11.72

-0.51

10/2019

12.12

12.07

-0.41

3/2020

13.09

13.06

-0.23

5/2020

13.24

13.21

-0.23

7/2020

13.39

13.36

-0.22

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

9/5

10/5

Thay đổi (%)

7/2019

260.04

258.72

-0.51

10/2019

267.55

266.45

-0.41

3/2020

288.96

288.30

-0.23

5/2020

292.27

291.61

-0.23

7/2020

295.58

294.92

-0.22

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

9/5

10/5

Thay đổi (%)

8/2019

324.7

323.6

-0.34

10/2019

328.9

327.9

-0.30

12/2019

337.2

336.5

-0.21

3/2020

346.7

346

-0.20

5/2020

355.7

354.8

-0.25

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo