Thị trường đường thế giới ngày 10/10/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tiếp tục tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 10/10/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

Chốt phiên giao dịch 10/10 giá đường thô giảm, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.85 cent/lb (283.66 USD/tấn) giảm 0.93% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 356.5 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

9/10

10/10

Thay đổi (%)

03/2019

12.97

12.85

-0.93

05/2019

13.13

13.01

-0.91

07/2019

13.24

13.12

-0.91

10/2019

13.46

13.35

-0.82

03/2020

14.02

13.93

0.94

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

9/10

10/10

Thay đổi (%)

03/2019

286.31

283.66

-0.93

05/2019

289.85

287.20

-0.91

07/2019

292.27

289.62

-0.91

10/2019

297.13

294.70

-0.82

03/2020

309.49

307.51

0.94

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

9/10

10/10

Thay đổi (%)

12/2018

353.40

     356.5

0.88

03/2019

356.60

     357.6

0.28

05/2019

360.40

     362.5

0.58

08/2019

364.20

     366.1

0.52

10/2019

367.20

     368.4

0.33

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo