Thị trường đường thế giới ngày 10/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm nhẹ so với ngày hôm qua
 

Thị trường đường thế giới ngày 10/1/2019: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm nhẹ so với ngày hôm qua

Chốt phiên giao dịch 10/1/2019 giá đường thô, đường trắng thế giới giảm nhẹ trở lại.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch giảm xuống mức 12.67 cent/lb (279.69 USD/tấn) giảm 1.55% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giảm so với phiên trước đó xuống mức 344.1 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

9/1/2019

10/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

12.87

12.67

-1.55

05/2019

13.01

12.81

-1.54

07/2019

13.15

12.92

-1.75

10/2019

13.45

13.20

-1.86

03/2020

14.07

13.81

-1.85

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

9/1/2019

10/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

284.11

279.69

-1.55

05/2019

287.20

282.78

-1.54

07/2019

290.29

285.21

-1.75

10/2019

296.91

291.39

-1.86

03/2020

310.60

304.86

-1.85

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

9/1/2019

10/1/2019

Thay đổi (%)

03/2019

      347.7

344.1

-1.04

05/2019

      355.6

353.2

-0.67

08/2019

      360.9

358.7

-0.61

10/2019

      364.9

362.2

-0.74

12/2019

      370.4

367.4

-0.81

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Tin tham khảo